Zadzwoń do nas: +48 508 371 118 ...lub napisz: [email protected]

Audyt kompetencji językowych

Adverbium Language Services / Audyt kompetencji językowych
 Czym jest audyt językowy?

Jest to dokładna i skrupulatna analiza poziomu znajomości języka obcego przez pracownika, przeprowadzana w kontekście zajmowanego przez niego stanowiska i wynikających z tego potrzeb językowych.

Badanie to może mieć różny cel, w zależności od którego wyróżnić możemy:

Audyt Rekrutacyjny – wnikliwe sprawdzenie znajomości języka obcego, deklarowanej przez kandydata do pracy w dokumentach aplikacyjnych.

Audyt Potrzeb Językowych – szczegółowa analiza potrzeb językowych słuchaczy, oparta na ich dotychczasowym poziomie znajomości języka oraz ewentualna korekta programu nauczania.

Audyt Stylu i Poprawności Językowej – ewaluacja tekstów opracowywanych przez pracownika pod kątem ich poprawności i skuteczności.

Audyt Koherencji i Czytelności Dokumentów – badanie spójności i jasności dokumentów sporządzanych przez pracownika.

Powyższy podział ma charakter orientacyjny, a zaproponowane analizy mogą się różnić przebiegiem i szczegółowością w zależności od środowiska, w którym są przeprowadzane. Każdy audyt ma charakter zindywidualizowany i przygotowywany jest w ścisłej współpracy z Klientem.  

Kontakt

Jesteś zainteresowany przeprowadzeniem w swojej Firmie audytu językowego?
Skontaktuj się z nami!

Napisz do nas

Back to Top